[bvi]

ПубликацияSlukovskaya, M.V., Kremenetskaya, I.P., Mosendz, I.A., Ivanova, T.K., Drogobuzhskaya, S.V., Ivanova, L.A., Novikov, A.I., Shirokaya, A.A., 2023. Thermally activated serpentine materials as soil additives for copper and nickel immobilization in highly polluted peat. Environ Geochem Health 45, 67–83.