[bvi]

ПубликацияShkurko, A.V., Mamontov, Yu.S., Fedosov, V.E., 2022. On the morphological delimitation Of Sphagnum henryense. Arctoa, a jornal of bryology 31, 137–144.