[bvi]

ПубликацияЯцына А.П., Голубков В.В., Гимельбрант Д.Е., Конорева Л.А., Кузнецова Е.С., Чесноков С.В. Флора Беларуси. Лишайники. Т. 1. / под общ. ред В.И. Парфенова – Минск: Беларуская навука, 2019. – 341 с.