[bvi]

ПубликацияCzernyadjeva I. V., Ahti T., Boldina O. N., Chesnokov S. V., Davydov E. A., Doroshina G. Ya., Fedosov V. E., Khetagurov Kh. М., Konoreva L. A., Kotkova V. M., Kuzmina E. Yu., Lavrentiev M. V., Liksakova N. S., Nikolayev I. А., Popova N. N., Safronova T. V., Shadrina S. N., Yakovchenko L. S. 2020. New cryptogamic records. 6 // Novosti sistematiki nizshikh rastenii 54(2): 537–557.